ZPOVĚĎ

Svátost smíření je jeden z mnoha darů, který v katolické církvi máme. Na teologický význam svátosti smíření se podrobně zaměříme někdy jindy, ale dneska bych chtěla poukázat spíš na některé praktické výhody.

Tento článek záměrně nezařazujeme do rozhovorů, jelikož nás zpovědník si nepřeje být jmenován. Což, jak jistě chápete, je naprosto fér. I my ctíme zpovědní tajemství.

Svatý Ignác z Loyoly byl příslušníkem Jezuitského řádu a velkým křesťanským mystikem. V dnešním článku si přiblížíme jeho metodu zpytování svědomí, exercicií. Podle Ignáce se dá rozlišit všeobecné a zvláštní zpytování svědomí. Při všeobecném se zaměřujeme na všechny hříchy kdežto při zvláštním se soustředíme na konkrétní hřích.