Inspirace od Ignáce

03.02.2018


Svatý Ignác z Loyoly byl příslušníkem Jezuitského řádu a velkým křesťanským mystikem. V dnešním článku si přiblížíme jeho metodu zpytování svědomí, exercicií. Podle Ignáce se dá rozlišit všeobecné a zvláštní zpytování svědomí. Při všeobecném se zaměřujeme na všechny hříchy kdežto při zvláštním se soustředíme na konkrétní hřích.

O tom, proč je hrozně důležité chodit ke zpovědi a přemýšlet nad tím co děláme, o tom bude článek před Velikonocemi. Dneska to bude taková malá ochutnávka.

Všeobecné zpytování svědomí

-Vztahuje se na všechny hříchy.

-Má pět částí, dvě se vztahují k budoucnosti a tři k minulosti.

1. Poděkování

V první části člověk přemýšlí nad tím, čím ho Bůh obdaroval, je dobré si připomenout i takové "banální" věci jako život, rozum nebo vůli. Za všechny dary Bohu poděkuji a podle Ignác je tak duše lépe připravena pokračovat v duchovním rozhovoru s Bohem a bude si plně uvědomovat Boží dokonalost a lidskou nevděčnost.

2. Prosba o milost

Jako lidi se neustále srovnáváme s ostatními lidmi. A děláme to bohužel i při zpovědi. Myšlenky jako nejsem na tom tak hrozně jako jiní nebo přece se snažím být dobrý člověk jsou dost nebezpečná věc. Protože náš limit není dobrota jiného člověka. Takové ty dětské sny že až vyrostu, chci být jako můj tatínek, které se v pubertě změní na v žádným případě nebudu takovej trapák jako můj fotr je potřeba překonat. Náš vzor je Bůh.

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Matouš 5, 48)

Ignác říká, že člověk se nemůže vidět spravedlivě sám od sebe, potřebuje k tomu Boží pomoc, proto v druhé části zpytování svědomí prosíme Boha, aby nám ukázal skutečný stav naší duše a modlíme se za sílu odstranit ze svého života všechno, co se neshoduje s Boží vůlí.

3. Zpytování svědomí

Nejprve se zaměřujeme na myšlenky, potom na slova, a nakonec na skutky. Základní kontrolní otázka: Byl Bůh v mém životě na prvním místě?

4. Prosba o odpuštění, lítost

Při zpytování svědomí nejde o to plazit se před Bohem a sebemrskačsky uznat, že jsem jako člověk selhal. Jde o to vrátit se k Bohu. Přiznám si hříchy, lituji je a prosím za odpuštění.

5. Příslib do budoucna

Rozhodnu se být lepší a budu se snažit bránit se před hříchem. Můžu se konkrétně rozhodnout, jaký hřích chci a musím napravit a jakým způsobem to udělám. Musím podniknout velký krok víry a důvěřovat Bohu, že mi v mém snažení pomůže. Pátá část končí modlitbou Otče náš.

-Ignác doporučuje vyhradit si na zpytování svědomí tak 10-15 minut, nejlépe večer.

Zvláštní zpytování svědomí

-Snažíme se odstranit nějaký konkrétní hřích nebo chybu, které jsme se dopustili, případně se snažíme osvojit si nějakou cnost.

Všichni máme nějaké nedokonalosti, špatné vlastnosti, které pak většinou generují většinu těch malých, někdy i velkých, zbytečných hříchů. Tyto špatné vlastnosti a hlavní chyby objevíme při pravidelném zpytování svědomí. Často o našich chybách víme a mrzí nás, ale pak si je začneme omlouvat a smíříme se s nimi s tím, že prostě už jiní nebudeme. Jenže tyto hříchy se dají využít k hlubšímu zamyšlení a zdokonalení sebe sama. Je možné je přemoci tím, že budeme s Bohem spolupracovat.

Předmět

Předmětem může být hřích, bycha nebo zlozvyk. Popřípadě ale i dobrý návyk nebo cnost. Platí ale následující zásady:

  • Nejprve odstraňujeme hříchy (vědomé a dobrovolné) potom chyby(nedobrovolné) a v poslední řadě nedokonalosti.
  • Je dobré začít s vnějšími hříchy, které mohou vzbuzovat pohoršení (výbuchy hněvu, hádky, nevrlé reakce...).
  • Při odstraňování vnitřních chyb je dobré nejdříve odstranit hlavní chybu, která se v našem každodenním životě objevuje nejčastěji a překáží nám v duchovním posunu. Pokud máme více hlavních hříchů, je nejlepší vybrat si jeden. Až když ho přemůžeme, můžeme se vrhnout na další.
  • Po odstranění hlavních hříchů, mohou přijít na řadu ctnosti. (Jejich získávání, ne odstraňování, pochopitelně.)

POZOR! Zvláštní zpytování svědomí nezahrnuje méně časté chyby (1-2 v týdnu) nebo smyslné myšlenky, představy a žádosti, protože myšlením na ně by se pokušení jenom zvětšilo a ničeho bychom nedosáhli.

Kdy?

  • Ráno

-Připomenu si, co je předmětem mého zpytování svědomí, budu prosit Boha, aby mi pomohl chránit se před hříchem v průběhu dne.

  • Během dne

-Kdykoli si vzpomenu (cesta autem, autobusem, čekání ve frontě u pokladny, když si dávám kafe v práci...) prosím Boha, aby mi pomáhal v zápase proti hříchu. Pořád si připomínám předmět mého zpytování svědomí.

  • V poledne

-Před obědem se zamyslím nad tím, jak mi to jde, jaký mám den, jestli mám Boha na prvním místě a jak je na tom předmět mého zpytování svědomí.

  • Večer

-Pomodlím se, zamyslím se nad uplynulým dnem a připomenu si chyby, které jsem v ten den udělal, poděkuji Bohu za pomoc a prosím ho o posílení mé vůle vytrvat v každodenních zamyšleních.

Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. (Jakub 4, 17)

Kdo slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, zapomene, jak vypadal. (Jakub 1, 23-24)

Shrnutí tady dole, podle Milana Hromníka.
Schéma zvláštního zpytování svědomí
Ráno:
1. Připomenu si, o čem si konám zpytování svědomí.
2. Vzbudím si předsevzetí varovat se toho vytčeného hříchu (nebo cvičit se v dané ctnosti).
3. S důvěrou poprosím Boha o pomoc.

Dopoledne:
1. Zachovám si bdělost v příležitostech k danému hříchu.
2. Podle možností častěji nahlédnu do svého svědomí a poprosím Boha o pomoc.
3. Pokud upadnu, vzbudím si lítost a obnovím předsevzetí.

V poledne:
Najdu si čas na první zvláštní zpytování svědomí.
1. Prosím Boha o milost poznat, kolikrát jsem upadl do sledovaného hříchu.
2. Udělám si zpytování svědomí. V duchu si projdu celý půlden od vstávání, tak že probírám hodinu za hodinou anebo činnost za činností. Zjišťuji, kolikrát jsem upadl do sledovaného hříchu.
3. Poznačím si počet poklesků nebo napíšu známku.
4. Vzbudím si lítost nad chybami a určím si nějaké pokání.
5. Obnovím si předsevzetí usilovněji bojovat proti nedostatkům.
6. Poprosím Boha o další pomoc.

Odpoledne:
Jako dopoledne.
Večer:
Udělám si druhé zvláštní zpytování jako v poledne.
Porovnám si výsledky s předcházejícím zpytováním.


Schéma spojeného všeobecného a zvláštního zpytování svědomí
1. Poděkování Bohu za dobrodiní.
2. Prosba o milost poznat a odstranit hříchy.
3. Vlastní zpytování svědomí

a) zvláštní
b) všeobecné (myšlenky, slova, skutky).
4. Prosba o odpuštění hříchů a lítost
a) lituji zvlášť sledovaný hřích
b) lituji ostatní nevěrnosti.
5. Předsevzetí s Boží pomocí se polepšit
a) ve věci sledovaného hříchu
b) v ostatních věcech.
6. Prosba k Bohu o pomoc.

Pokud jste dočetli až sem, zasloužíte si zlatého bludišťáka!!!

Josephine