ÚTERÝ 10. 12. 2019

TEXT DNE:

"Potěšte, potěšte můj lid," praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa." Hlas toho, jenž praví: "Volej!" I otázal se: "Co mám volat?" "Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky. Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: "Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede."

(Izajáš 40, 1-11)

TIP DNE:

Úklid

Chvíli jsem přemýšlela, že tuhle část vypustím a nahradím ji něčím zábavnějším, ale bohužel. Úklid sice není nic moc zábavného, ale může to být celkem dobrý způsob jak se zbavit pracovní/životní depky a naladit v sobě ten zenový pocit harmonie, kterého byste jinak nedosáhli, protože jako katolíci opovrhujete jógou. (A navíc, lidi co si dokážou jednou nohou obtočit krk a tu druhou srolovat tak, že ani nepoznáte, že ji mají, jsou.... no minimálně nedůvěryhodní.)

Pár tipů k úklidu:

-prvním krokem je, aby byla vidět podlaha 

-mějte při sobě velký pytel na odpadky a buďte nemilosrdní

-nezapomeňte na vysavač 

-zčekněte i strop, ty osminohé potvory jsou všude

-to, že je to mokrý, neznamená, že je to čistý

-vyměňte povlečení a hoďte do průvanu peřiny