STŘEDA 4. 12. 2019

TEXT DNE:

Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam. Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladly je k jeho nohám a on je uzdravil, takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského. Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: "Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě." Učedníci mu namítli: "Kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?" Ježíš jim řekl: "Kolik máte chlebů?" Odpověděli: "Sedm a několik rybiček." I nařídil zástupu usednout na zem; potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů.

(Matouš 15, 29-37)

TIP DNE:

Podcasty

-The counsel of Trent (eng)

-Pints with Jack (eng)

-Láska a jiné srandy (cz)

-Ecclesia Podcast (cz)

Hoďte si špunty do uší a vyražte vstříc novému adventnímu dni.