PONDĚLÍ 2. 12. 2019

TEXT DNE:

Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: "Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí." Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému 'jdi', tak jde; jinému 'pojď sem', tak přijde; a svému otroku 'udělej to', tak to udělá." Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském.

(Matouš 8, 5-11)

TIP DNE:

Tradiční liturgie

Zkuste si během adventu něco nového (i když v tomhle případě spíš starého). Znáte tradiční liturgii? Chodíte na trident? Pokud vůbec netušíte, o čem tahle paráda je, doporučuji navštívit stránky Bratrstva Svatého Petra, jehož kněží působí na různých místech v republice a slouží mši v tradičním římském ritu, což je vážně jízda. 

Nejedná se o sektu, latinské modlitby nejsou žádná ezo kravina, nekoukejte tolik na potrhlé americké filmy jako je The exorcist. 

 Na co se připravit? 

-Můžete vidět ženy se zahaleným obličejem. Nebojte se, nikdo vás nevyhodí, pokud vy šátek přes obličej nemáte. 

-Možná ani nepostřehnete, že mše začala. 

-Nebudete vědět, co máte dělat a říkat. (Prostě si zkusíte, jak se asi cítí nevěřící člověk, který poprvé zavítá na mši.) 

-Můžete se nudit. (Vzhledem k tomu, že tradiční liturgie není takovým tělocvikem, jako novus ordo, je v ní více času na vnitřní modlitbu a váš soukromí rozhovor s Bohem.)

-Přijímá se vkleče. 

-Kněz stojí čelem ke svatostánku. (Neuražte se, že stojí "zády k lidu", o vás tam fakt vůbec nejde.)

-Jednou to nestačí. Musíte to zažít víckrát. 

-Je to silně návykové. ;-)