NEDĚLE 8. 12. 2019

TEXT DNE:

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.  Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Chci říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování, jak je psáno: 'Proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívati budu.'

(Římanům 15, 4-9)

TIP DNE:

Cesta na Západ

Už jsem o téhle knize psala, ale i tak si dovolím vám ji znovu doporučit. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se zařazuje do škatulky homo sapiens sapiens, popřípadě uvízl ve fázi homo erectus a chcete, aby co nejdříve postoupil v evolučním žebříčku o stupínek výše a náhodou pro něj ještě nemáte vánoční dárek, pak je tenhle tip právě pro vás! Každopádně doporučuju pořídit si dva výtisky, jeden si musíte nechat!

Kniha o tom odkud pocházíme a kam směřujeme jako Církev. Negativní recenze na Christnetu je zárukou kvality! ;-)