NEDĚLE 1. 12. 2019

TEXT DNE:

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.

(Římanům 13, 11-14)

TIP DNE:

Aplikace Hallow

Tato aplikace funguje jak na Androidu, tak na Iphonu a je zatím dostupná pouze v angličtině. Na rozdíl od jiných meditačních aplikací, Hallow je 100% katolická appka, se kterou si můžete nastavit upozornění na modlitbu, vybrat si hlas, který vás modlitbou provede, zapsat si vaše postřehy nebo si pustit hudbu, která bude sloužit jako podklad k vaší modlitební chvilce. 

Co vám budu povídat, prostě to musíte zkusit! ;-)