Všechno co potřebujete vědět

25.04.2018

Dneska bych vám chtěla připomenout jednu věc, které někteří z vás nevěří, nebo o ní ani neví. Je to naprosto nepochopitelně šílená věc. Ale je to tak.

Bůh vás miluje.

Bůh. Stvořitel všeho co existuje. Architekt všeho od atomů až po nosorožce. A on nejen že vás miluje, on za vás taky zemřel. Nechal se umučit, aby s vámi mohl strávit věčnost.

Vždyť co jsme my? Vždyť v porovnání s Bohem nejsme nic, ani to ne, hůř než nic. Ale On to i tak udělal.

"Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje." (Titus 3, 3-7)

Já sama jsem tomu taky dlouho nevěřila (když sami sebe nenávidíte, tak to prostě nejde) a vím, že plno z vás je na tom úplně stejně. A mám pro vás jeden argument, který by vás mohl přesvědčit.

Vaše víra v Boha není daná tím, že jste si jednou řekli - hele tohle je super, takhle se dostaneš do ráje a všichni budeme happy. Tak to není a vy to víte. Kdyby se vám Bůh nedal poznat, tak byste v něj nevěřili. On se dal poznat Vám, ne vy jemu. On si vybral Vás. A vy jste řekli ano (pokud ne, tak to udělejte, stojí to za to). A všechno vám odpustí, kdykoliv se k němu vrátíte s lítostí.

To že nejsme nic, neříkám proto, abyste se o sobě cítili ještě hůř, ale protože je to pravda. My jsme ti hříšníci, my jsme ti "bad guys". Ale všechno to by mělo být důvodem k větší vděčnosti vůči Božímu milosrdenství.

Víra je dar od Boha, chraňte ho.

"Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce." (Jan 15, 9)

"Ne vy jste vyvolili mne, ale jí jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu." (Jan 15, 16)

"Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí." (1. Petr 1, 8)

Anasthazia