Věřím bez církve

19.08.2018

Jelikož mám v plánu se v úterý vypravit do Vsetína na United, prošla jsem si jako obvykle seznam hudebníků a kapel a projela jejich jména youtubem. Zaujala mě písnička od ENVEJe - De Ecclesia, pokud tohoto rappera neznáte, doporučuji si nějakou jeho tvorbu poslechnout (oblíbeným songem všech je žalm 151). De Ecclesia, jak už plyne z názvu, je písnička o církvi. Pojďme se podívat na text:


Né já nejsem člověk ten co zavírá svý oči
Sedí v koutě, ruce v kapse, dělá že se ho to netýká
Za tu pravdu klidně položím svůj život
Půjdu proti všem i kdyby mi stál v cestě Vatikán
Hodně lidí soudilo mě za to že mám jiný názor
Mluvit negativně o tý špíně že prý nemám právo
Děláte z Boha majetek a z lidí jen tupý stádo
Nečekej že budu zticha když miluju svůj národ
Chtěl jsem jenom pravdu, tvrdili mi že sem pyšnej
Kdo se opováží k pochybnostem není čistej
Prej se přiznej, svoje viny vyznej
Jenže to že vy kážete bludy sem si jistej
Zničili ste životy a rodiny, a nikdo není povinný
Poslouchat co ste si v bibli vylovily
K tomu aby jste kdykoli manipulovali sbory
Zachovali si přízeň lidí, zneužíváte svou roliV jednotě je síla, boy
Chceme být solí země
V temnotách svíti
A toužíme stát pevně, boy
A být ready na to co má přijít
Pravdu nenechat si nikdy vzít
Zachovat si čistý pohled a být vzorem lidem kolem
A vše co kážeme taky žítAutorita říkali že oni jsou ta autorita
Ale pravá autorita nepotřebuje to říkat
A namísto lásky vládnou peníze a politka
Mají mě za fanatika, prý že bych si měl zvykat
Tohle není hejt ani diss, píšu pravdu, to si piš
Pokud nechceš být jak oni, radši zmiz
Toho co jim brání poznat Boha maj celý spis
Kladou na lidi břemena, náboženský rukopis
Jak chcete měnit svět, když neměníte sebe
Nesmyslnými zákony, tradicí neukážeš nebe
Mlácením biblí do hlavy, tak se národ neprobere
Chápeš co znamená milovat bližní?
Co že ne?
Ostuda, je mi líto že děláme špatný jméno
Prosím odpusť jestli sme ti udělali něco zlého
Skandály, podvody, sekty nebo něco podobného
To jsou naše chyby, Bůh nemá s tím nic společnéhoV jednotě je síla, boy
Chceme být solí země
V temnotách svítit
A toužíme stát pevně, boy
A být ready na to co má přijít
Pravdu nenechat si nikdy vzít
Zachovat si čistý pohled a být vzorem lidem kolem a vše co kážeme taky žítVadí mi že děláme to neustále nudný
Forma není zbožnost, celý je to nesrozumitelný
Studujem teologii, a ne jak milovat druhý
Tituly by měli být, za to jak se pomáhá chudým, je
Neříkej že prázdný lavice nejsou důkazem toho
Že je něco špatně, nebuď farizej
Možná jsme to mi kdo brání lidem poznat Boha
Drž se odpuštění a milosti, tu pak nabízej


Netuším, o čem přesně má tahle písnička být, ale vím, jak na mě působí. Takhle někdo vidí církev? Jako lidský výmysl a politický nástroj?

Všechny říše a impéria padly, protože byly založeny silnými muži na silných mužích. Jen jedna historická církev byla založena na slabosti, a proto je nezničitelná. Neboť řetěz nemůže být silnější než jeho nejslabší článek. (Chesterton)

V tomhle citátu je velká pravda. Nicméně, proč vůbec církev potřebujeme? Znám spoustu lidí, většinou okolo 15-25 let, kteří říkají, že nechtějí být součástí církve, protože podle nich na ně uvaluje nesmyslná pravidla, svazuje je a omezuje jejich svobodu. A to by přece Bůh nechtěl!

Pojďme nahlédnou do Bible.

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. (Žid 10, 24-25)

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Matouš 18, 20)

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. (Koloským 3, 16)

A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. (Efezským 4, 11-13)

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Skutky 2, 42)

Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. (Římanům 10, 17)

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. (Matouš 16, 18)

A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. (Skutky 9, 31)

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Matouš 6, 33)

Takže zpět k fenoménu "křesťan bez církve". Před několika lety byl velice populární hashtag #IamChristianBut (Jsem křesťan ale), který byl následován výroky jako "nejsem homofobní", "nemám předsudky" a podobně. Nemá cenu říkat, že milujeme Boha, ale nenávidíme církev, to je jako říkat, že máme rádi svého nejlepšího přítele, ale nesnášíme jeho manželku. V takovém vztahu se nedá existovat.

Otázkou však je, jestli chceme dělat to, co Bůh vidí jako správné, nebo to co my vidíme jako správné. Odmítnou církev znamená odmítnout slavit mši svatou, vzdát se svátostí, odmítnout eucharistii! Křesťanství už od začátku nemá být individuální věcí, ale kolektivní. Církev je Božská, ale vedou ji lidé. Je třeba tyto dvě věci odlišovat a uvědomovat si je.

Co s tím? Možná by stálo za to si uvědomit, že my jsme církev. My tvoříme církev a můžeme ovlivnit to, jak budou ostatní církev vnímat.

Buďme dobrým příkladem církevním bezdomovcům! 😉

Josephine