Ticho

22.11.2017

Jsou lidé (jasně, taky mezi ně patřím), kteří když jedou sockou (myšleno autobus), automaticky nahodí sluchátka na uši a zmáčknou play. Nebo lidi, co nesnesou jet sami autem, aniž by si nepustili rádio. Taky zapínáte televizi, když přijdete do prázdného bytu? Ne, že by tam něco zrovna dávali, ale i kouzelná školka nebo dokument o reprodukci tučňáků, vám prostě přijde lepší než ta druhá varianta. Ticho.

Kdy jste naposledy akceptovali nebo dokonce vyhledávali ticho? Kdy jste naposled byli ve společnosti někoho a najednou nastalo ono trapné ticho a vy jste usilovně přemýšleli co říct. Benedikt XVI řekl jednu naprosto dokonalou větu, která podle mě tohle naprosto vystihuje. "Bůh se nám dává poznat v tichu." A to je přesně ono. Modlitba přece neprobíhá tak, že já se začnu modlit a najednou se ozve zašumění z druhého konce přijímače a já uslyším nějakou Boží zprávu. Pokud žijete v domnění, že Bůh vám neodpovídá, protože při modlitbě neslyšíte žádný zastřený hlas z nebes, gratuluju, test schizofrenie máte negativní.

Bůh v tichu odhaluje sebe, ale ještě něco víc. Bůh v tichu odhaluje nás, představuje nás...nám. Pokud máte s tichem spojené nepříjemné pocity, strach, úzkost, vztek, neznamená to, že by ticho tyto pocity vyvolávalo. Ticho jenom odhaluje to, co je v našem srdci a naší mysli. Není na místě se proto tichu vyhýbat, ale naučit se svoje myšlenky ovládat. Poznejte ticho, poznejte sebe, svoje myšlenky, svůj strach anebo vztek a proste Boha o pomoc.

Upřímně, nejlepší vztah mám s lidmi, se kterými si dovedu klidně dvě hodiny telefonovat, ale když na to přijde, dokážeme vedle sebe hodinu sedět, aniž bychom promluvili. (A ne, není to jenom v kině)

PS: Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je jedním ze symbolů naší víry ryba? Kromě dalších důvodů, ryby nemluví! Buďte občas víc jako ryby! ;)

A na závěr, Boží Slovo!

"Synu, tichostí si získej vážnost a sám sebe oceňuj, jak zasloužíš." (Sírachovec 10, 28)

"A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše." (List Jákubův 1, 21)

"Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost." (List Jákubův 3, 13)

Josephine