Strach nad Bobří řekou

25.02.2019

Jako malá jsem před spaním bloudila v temných uličkách Stínadel, návod na vyndání ježka z klece, bych vám odříkala i pozpátku, znala jsem tajemství velkého Vonta a v Zemi nikoho jsem byla jako doma. V šesti letech jsem vstoupila do skautského oddílu a od té doby se skautingu (víceméně) nepřetržitě věnuji.

Nesmrtelné Foglarovy příběhy se nemění, ale skauting jako takový se změnil. A hodně. Se změnou hodnotového systému celé společnosti, se změnil i celý skautský svět. Tuhle změnu vnímám už delší dobu, je plíživá a agresivní. Vrcholem všeho pro mě ale byl půlroční pobyt ve Španělsku, kde jsem na vlastní kůži zakusila neúprosný vliv genderových ideologií, kdy každý ve jménu svobody utlačoval svého souseda. Španělská skautská organizace zveřejnila video, které mělo veřejnost informovat o postoji španělských skautů k LGBT komunitě. Ve videu vystupují malé děti, které, jak si troufám tvrdit, nemají tušení, co říkají, a křičí nadšeně do kamery, že mají dobré zprávy, jelikož Španělsko je tou nejpříznivější zemí pro jedince, kteří se identifikují jako homosexuálové. Toto video je z roku 2015 a právě se pracuje na nové verzi, která by kromě LGBT komunity zahrnovala i transsexuály, intergenders a bigenders (pokud vám tyto pojmy nic neříkají, doporučuji vytisknout si tuto tabulku a nalepit ji přes původní schéma do vaší učebnice biologie ze základní školy ).

Didaktické materiály používané na skautských táborech a schůzkách jsou zastaralé, protože podporují genderové stereotypy a mohou tak působit úzkost dětem, které se těmto stereotypům vymykají.

A já se ptám, je tohle ještě vůbec skauting?

Podle zakladatele skautského hnutí, Roberta Badena Powela, stojí skauting na třech principech:

1. Povinnost k Bohu

2. Povinnost k bližním

3. Povinnost k sobě

Stejně tak se Bůh objevoval i ve skautském slibu, ale u nás jsme ho nahradili Pravdou a Láskou. Jenže tato Pravda a Láska se zdá být dost nestabilním pilířem. Co si pod tím představit? Jak to dětem vysvětlit?

Netvrdím, že každý, kdo chce vstoupit do skautského oddílu musí být nutně věřící křesťan či dokonce katolík, ale vždy tu byla nějaká ta úcta a respekt. Hodnoty, které křesťanství do skautingu vnášelo byly obecně přijímány a uznávány. Skautské prostředí bylo místem, kde morálka něco znamenala. Člověk si ve skautském kroji připadal, jako že má za něco zodpovědnost, má fungovat jako vzor.

Může přežít organizace, která si pod sebou jeden ze svých pilířů úspěšně bourá? Těžko, pokud ho nenahradí něčím jiným. Ale co to bude? Marxistická genderová ideologie?

Radši se zas vrátím do Země nikoho a budu doufat, že brzy odezní ten pocit strachu nad Bobří řekou.

Josephine