Peklo

24.01.2018

Peklo

Co to je?

Samozřejmě tohle téma se nedá obsáhnout do jednoho článku a pravděpodobně budou v budoucnu následovat další, ale je to v podstatě místo kam jdete, když dobrovolně ze své svobodné vůle odmítnete Boha. Peklo je život bez Boha. Místo, kam se posíláme sami. Bůh chce být s vámi. Ale když ho odmítnete, tak mu nedáváte jinou možnost.

To je jako ve vztahu. Když vás někdo miluje a chce s vámi být, ale vy ho odmítnete, tak ten člověk s vámi přece nemůže zůstat. Pořád vás bude milovat, ale nebude s vámi. Aby vztah fungoval, tak se na něm musí podílet obě osoby, jinak se rozpadne.

(Tahle analogie není úplně přesná, ale pointu snad vidíte :D :P)

"Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně." (Jan 15, 4)

Vůle Boží není vás poslat do pekla do věčného zatracení, do ohnivých kotlů, aby vás potrestal za všechno, co jste udělali špatně, ale zachránit vás, abyste s ním mohli žít navěky v ráji.

"...to je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu." (1. Timoteus 2, 3-4)

Do pekla se posíláme my sami.

A čím? Tím, že dáváme přednost sobě a svojí vůli a ignorujeme Jeho dobrý a dokonalý plán pro náš život, pro tento svět.

Stručně řečeno, když odmítnete Boha, tak dostanete jeho přesný opak - peklo a všechno, co s tím jde ruku v ruce.

Většině z nás furt nedochází jedna věc a to je to, že hřích je neskutečně drahá záležitost. Na pohled se zdá, že je to skvělý, že je to zábava, ale dodá vám to jen dočasné uspokojení, po kterém následuje prázdnota v duši, rány které jsou tak hluboké, že je dokáže vyléčit jen Bůh. A život bez Boha (ten nejhorší scénář vůbec).

A jak se to na nás tak nabaluje, tak si ani nevšimneme, jak moc jsme se odvrátili od Boha a jak moc se v sobě snažíme zaplnit tu díru jinými věcmi než je Bůh.

Když žijete bez Boha až moc dlouho, tak zapomenete jak je život vlastně někdy fajn. Že to není jen neustávající bolest, která vás vysílí tak moc, že nejste schopni dělat ani tak basic věci, jako je ráno vstát z postele. Když ale po dlouhé době ucítíte přítomnost nejvyššího Boha, tak si uvědomíte jak moc dead inside jste ve skutečnosti bez něj byli.

Tohle neříkám, abych vás zatratila za to, jací jste hříšníci. Mě nepřísluší právo vás soudit. Jsem stejná hříšnice jako vy, jsem daleko a mnohem horší než vy.

Pointa je ale v tom, že za Boží lásku a odpuštění se nic neplatí. On sám za nás zaplatil svou smrtí na kříži. Uvědomte si, že obrátit se k němu vás nic nestojí. Vůbec nic. Naopak, tím získáte plno skvělých věcí, jako třeba život.

Nikdo není dokonalý a nikdy nebude, ale pointa je v tom, že za ním NIKDY nesmíme přestat přicházet ať se děje cokoliv. Dokonalého člověka z vás udělá jen On. Jen On dokáže proměnit váš život do dokonalosti. Život není nikdy lehký, ale on všemu dává smysl.

Věc, kterou mi jednou řekl jeden kněz, to vystihuje všechno: "Cílem není být bez hříchu, ale uvědomovat si ty hříchy."

"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne." (Lukáš 9, 23)

On nám nedal Bibli jako set pravidel, který musíte dodržovat, jinak skončíme v pekle. Dal nám svoje Slovo, aby nás ochránil před hříchem. Abychom věděli, jak žít, jakých věcí se vyvarovat a jaké vyhledávat. A my to nemáme jen tak slepě následovat, jako školní řád. Měli bychom tak žít, protože chceme, protože nám to dělá radost a proto, že tím chceme dělat radost Bohu.

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." (Matouš 11, 28-30)

Nemusíte být dokonalí, abyste s Ním mohli žít nebo abyste za ním mohli vůbec přijít. On volá každého. I když se cítíte třeba jako ten největší shit světa, a říkáte si, že to nemá cenu, že jste moc zlomení, zničení a že jste zhřešili až moc na to, aby vás přijmul nebo aby vám odpustil. Ale to je přesně ta největší lež, kterou nás nepřítel neustále krmí, jen abychom nepřilnuli k Bohu. Pán za vaše hříchy ale už dávno zaplatil a čeká jen na to, až za ním konečně přijdete, aby vám mohl odpustit, aby s vámi mohl žít a zahrnout vás svými milostmi. Zkrátka vám naprosto zadarmo nabízí možnost mít skvělý život.

"V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro jeho přebohatou milost." (Efezským 1, 7)

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm." (Jan 6, 54-55)

Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: "Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát." (Lukáš 5, 20-21)

Ale on mi řekl: " Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. (2 Korintským 12, 9-10)

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte, Vždyť Bůh řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu." Proto smíme říkat s důvěrou: "Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?" (Židům 13: 5)

Co myslíte, že je lepší? Žít s Bohem, který vás miloval tak moc že za vás zemřel? Nebo žít s ďáblem, který vás nenávidí a touží akorát po vašem utrpení a zatracení?

Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži." (Jan 8, 42-44)

Co si vyberete je jen a jen na vás. Máte naprosto svobodnou vůli a nikdo vás nikdy do ničeho nemůže nutit. Ale jde tady o váš život, tak vás prosím, zamyslete se nad tím pořádně a vybírejte moudře. A to nejdůležitější - všechno dělejte s láskou.

Anasthazia