Panchamama knocked-out

11.11.2019

21. října se objevilo video, na kterém jsou slavné panchamama figurky ukradeny z Římského kostela Santa Maria in Traspontina a hozeny do řeky Tibera. Video vyvolalo řadu reakcí, někdo byl pohoršený, někdo aktérům ve videu tiše držel palce.

K činu se veřejně přihlásil dvaceti šestiletý Rakušan Alexander Tschugguel.

Proč to udělal?

Když se poprvé objevily figurky zobrazující nahou těhotnou ženu, někteří spekulovali, že se jedná o zobrazení panny Marie. To bylo Vatikánem vyvráceno a sám papež František označil sošky jako "Panchamama" což je v překladu "Matka Země". Po takovémto prohlášení bylo už nemožné předstírat, že se jedná o nějaké kulturně odlišné zobrazení Panny Marie. V podstatě bylo natvrdo potvrzeno, že jde o pohanské modly.

Tschugguel tvrdí, že on od začátku nevěřil spekulacím, že by snad sošky mohly zobrazovat něco jiného než pohanskou bohyni země.

"Myslím si, že pokud skutečně věřím v Boha a zachovávám mu úctu, pokud skutečně věřím v Pannu Marii, nemohu ji z podstaty věci zobrazit nahou a myslet to uctivě."

Ve svém prohlášení na Youtube uvedl, že figurky jsou jasným popřením prvního přikázání. (Nebudeš mít jiné bohy!) K činu ho motivovala touha ukázat lidem v čele církve, že obyčejní světští lidé pořád ještě mají co říct a nenechají si sahat na podstatu své víry (a to ještě k tomu ve Věčném městě, které je srdcem katolické církve.)

Dalším pobuřujícím faktem bylo samotné umístění sošek. Boční oltář, místo, které je vyhrazené knězi, se nezdálo být úplně nejlepší volbou.

Jak to probíhalo?

Kostel měl být otevřený asi od 6:30, ale když Tschugguel se svým komplicem přišli ke dveřím, bylo zamčeno. Šli se tedy pomodlit do baziliky sv. Petra a vrátili se zpět. Pořád bylo zamčeno. Rozhodli se pomodlit se růženec. Modlili se tiše každý sám, skončili ve stejnou chvíli a dveře kostela se otevřely. Vstoupili dovnitř. Na kameře ve videu je vidět pohyb nahoru dolů kamerou, jak oba dva poklekli před svatostánkem.

V poslední lavici je na kameře zachycen sedící muž, který podle Tschugguela celou dobu seděl a pozoroval ho. Nijak nenaznačil nelibost s tím, co Alexander se svým přítelem přišli do chrámu udělat.

U bočního oltáře je vidět plakát ženy kojící sele. Tschugguel vzal všech pět dřevěných sošek a vynesl je ven. Postavil je na okraj mostu přes Tiber a po jedné shodil dolů.

Co si myslím já?

Neberu to jako zneuctění či urážku obyvatel Amazonie. Fakt, že sochy byly vůbec do chrámu umístěny beru jako zásadní pochybení místního biskupa a všech, kteří o tom měli možnost rozhodovat. Respektovat jiná náboženství, včetně těch pohanských je dle mého správné, ale brát je do našeho posvátného místa a v podstatě nahradit naše ikony a sochy svatých pohanskými symboly je pro mě nepřijatelné a nebojím se to nazvat modlářstvím. Uctíváním pohanských sošek a jejich umístěním do Božího chrámu se vysmíváme Kristově oběti.

Vést dialog s lidmi jiného vyznání je dobré a jsme jedno z mála náboženských společenství které to dělá. Oceňuji, že Tschugguel sochy nijak nepoškodil, to by pro mě bylo větší podněcování nenávisti a zášti vůči těm, kdo sochy vyrobili a skutečně pro ně něco znamenají. Nehnala ho nenávist vůči Amazoňanům a jejich náboženství, ale láska k jeho vlastní víře.

A já se za něj modlím.

Josephine