Odpad v hlavě

13.11.2018

Nedávno jsem se ze zvědavosti začetla do knih a komentářů scholastických filosofů. Bojuju trochu (čti-mega moc) s jazykovou bariérou, jelikož moje slovní zásoba latiny je dost omezená. Naštěstí v angličtině jsem na tom o trošku líp, takže s malou pomocí techniky se to dá. Včera jsem se dostala ke komentáři Tomáše Akvinského k Filipským a je tu pár myšlenek, které bych chtěla vypustit do kyberprostoru.

Text Bible (Filipským 4, 4-9):

Rejoice in the Lord always; again I will say, Rejoice. Let all men know your forbearance. The Lord is at hand. Have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is gracious, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, do; and the God of peace will be with you.

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. (Filipským (4, 4-9)

Část textu Tomáše:

But because a discipline is obtained through doctrine, one must first acquire it; hence he says, think about these things. Then he must assent to it; hence he says, what you have learned and received. Furthermore, it is acquired by hearing and sight; hence he says, what you have heard and seen. But there are two kinds of good act: one is internal, and he mentions it when he says, think about these things: (1 Tim. 4:15); the other is external: do: "Learn to do good; cease to do evil" (Is. 1:16).

The fruit is God, hence he says, the peace of God will be with you. As if to say: If you do all these things, God will be with you: "Live in peace, and the God of love and peace will be with you" (2 Cor. 13: 11).

Omlouvám se všem, kdo nejsou kamarádi s angličtinou, ale já nemám sebevědomí na to, abych se s vámi podělila o svůj (příšerně amatérský) překlad Andělského učitele...

Jak se radovat v Pánu? Pavel říká: přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Jak poznáme ty pravdivé, čisté, spravedlivé a lásky hodné věci? Vezměme si třeba Bibli. Přiznám se, že jsem vždycky obdivovala lidi, co vám z fleku vysmahli biblické citáty i s odkazem a ani kapka potu neukápla, zatímco já se zmohla na - Bible má dvě části. Starou a Novou. V poslední době jsem vytvořila zvyk, na který nejsem pyšná. Jsem schopná strávit celou sobotu nad výpisky ze školy a u toho koukat na seriály, kdy často ani nedokoukám epizodu, protože mě to začne nudit. Takže najdu další seriál a pak další a najednou je celý den pryč. To, co děláme, co čteme, co posloucháme, na co koukáme, to všechno ovlivňuje naše myšlení a vnímání světa. A to je něco, co jsem si při čtení Tomášova komentáře uvědomila (Nesuďte mě, chápu, že je to celkem jasné, ale jsem holt pomalejší.). Myšlení a konání. Dva akty, jeden vnější, jeden vnitřní. A tak mě napadlo, proč jsem schopná si zapamatovat texty svých oblíbených písniček a hlášky z filmů a nejsem schopná si zapamatovat biblické citáty? Jednoduše proto, že písničky poslouchám pořád, na svoje oblíbené filmy se koukám dokola znovu a znovu. S Biblí takhle nejednám. A právě na tom teď chci pracovat. Radikálně omezuji seriály a povrchní filmy, začínám si znovu vytvářet zvyk číst si Bibli a přemýšlet nad tím, co čtu. Učím se modlitby v různých jazycích (což je vážně legrace, třeba Otče náš v němčině...). Snažím se vytlačit všechen ten odpad co jsem si nahromadila v hlavě něčím smysluplným a Božím.

Tímhle končím, doufám, že pokud je tu někdo odborník na Tomáše, tak se moc nezhrozil. Jsem nováček, mějte trpělivost. 😉

Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. (Iz 1, 16)

Josephine