Neposkvrněné početí for dummies

09.12.2018

1. Panna Maria byla počata bez hříchu. Byla uchráněna od "povinnosti hříchu".

2. Kdo je bez hříchu, nepotřebuje Spasitele.

3. Jak je možné, že pak Maria říká: Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. (Lk 1, 47)

Dogma o neposkvrněném početí je jedním z nejméně chápaných a nejvíce problematických dogmat. Často si ho lidé pletou s panenským početím Ježíše, jde ale o dvě různé věci. Neposkvrněné početí Panny Marie mluví o tom, že Maria byla počata bez dědičného hříchu.

Prvním argumentem, se kterým se potkáte při diskuzi nad tímto dogmatem je ten, že kdyby Maria byla bez dědičného hříchu, nepotřebovala by spasit. A přesto v Lukášovi 1, 47 čteme, že nazývá Boha svým spasitelem. Hmmm, církev si zase něco vymýšlí!!!

Ne, církev si nic nevymýšlí. Pojďme si dát takový příklad ze života. Taky znáte někoho, kdo si rád čte na záchodě? Můj tatínek je vášnivý záchodový čtenář a když jsem byla malá a bydleli jsme ještě v bytě, nad záchodem jsme měli takový výstupek, kam se dalo položit spoustu věcí, od sava, svíček až po knihu. Jeden den tam ležela taková velká bichle v červeném obalu a byla tam položená dost nešikovně. Ve zkratce, každou chvíli hrozilo, že spadne. Já nejsem nějak moc všímavá osoba a už vůbec ne moje desetileté já. Pár vteřin poté co jsem se otočila, abych si umyla ruce, ozvalo se "žbluňk" a už bylo hotovo.

Jak bichle v záchodě souvisí s neposkvrněným početím? dobrá otázka.

Představme si dvě situace.

1. Otočila jsem se a kniha spadla. S hrůzou jsem ji vytáhla a doufala, že "to uschne".

2. Byla jsem všímavá a zachytila pohledem nešikovně položenou knihu a než spadla, tak jsem ji stabilizovala.

V obou případech, jsem knihu zachránila. Chcete jiný příklad? Očkování. Doktor vás naočkuje, tudíž vás zachrání od nějaké nemoci. Doktor vás nenaočkuje, ale dá vám léky až poté, co nemoc dostanete. V obou případech vás doktor zachrání.

Maria tedy potřebovala spasitele. Maria byla počata bez hříchu.

Ještě další věc kterou je třeba si ujasnit. Většina lidí, si představuje hřích jako přítomnost něčeho zlého. Ale co když hřích je absence něčeho dobrého? Dědičný hřích není nějaká věc, která se skrz pupeční šňůru dostane do těla dítěte a už je hotovo. Je to absence milosti. Proto, když anděl zdraví Marii a říká jí: Milosti plná!, říká mnohem víc než jen "Ahoj Marie."

Závěr? Marie je Boží!

Josephine