Není Bible jako Bible

12.08.2018

Bible 21 versus ČEP (český ekumenický překlad)

Člověk by si řekl, že je přece Bible jako Bible, ale není tomu tak. Jazyk Bible je velmi obtížné přeložit a jako se vším, nejlépe vše pochopíte z originálu. Na to je ale nutné znát nejen řečtinu a hebrejštinu, ale i soudobé zvyky a historii. A co si budeme povídat, pokud nejste biblista, na nic z toho pravděpodobně nemáte čas. Takže sáhnete po českém překladu. Nojo, ale který vybrat?

V dnešním článku se podíváme na srovnání českého ekumenického překladu a nejnovějšího překladu Bible 21.

Proč vůbec nový překlad vznikl a jak vznikal, si můžete přečíst na oficiálních stránkách www.bible21.cz

Bible21 (Bible: překlad 21. století) je překlad Bible do běžné literární češtiny 21.století vycházející z původních hebrejských, aramejských a řeckých textů. Projekt Bible21 vznikl na základě touhy jednotlivců vytvořit živý a věrohodný překlad Bible v současné češtině a přinést tak nadčasové poselství a příběhy Bible i dnešní generaci čtenářů v přirozené formě.

Na překladu se pracovalo již od roku 1994. Tento překlad byl úspěšně vydán v roce 2009, kdy se Bible21 stala knižním bestsellerem a prodalo se přes 73 tisíc výtisků. Od té doby se Bible21 řadí k nejoblíbenějším českým překladům zejména mezi mladšími čtenáři, z řad křesťanů, ale i těmi, kteří Knihu knih teprve objevují."

Celé překladatelské dílo i samotné vydání bylo finančně podporováno výhradně dárci z České republiky, sdruženými v Nadačním fondu Bible21.

Podařilo se naplnit slibované očekávání moderního srozumitelného překladu?

-Já říkám, že ne. Respektive, vždycky raději sáhnu po ekumeňáku.

  • Rozdíly v překladu

Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. (1Kor 10, 13) Sice se mi formulace B21 v tomto případě nelíbí tolik jako překlad ČEP, musím uznat, že je přesnější. V originálu se skutečně mluví o pokušení, které by nebylo běžné pro lidi a ne o "pokušení nad vaše síly" jak říká čep.

Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. (Jan 4,23) lepší než formulace čep (Otec si přeje, aby ho tak lidé ctili.)

Jazyk Bible 21 má být dynamičtější a podle překladatelů, se snaží překládat myšlenky, nikoli slova. Což zní sice moc hezky, ale podívejme se na důsledky.

ČEP: Král požádal své služebníky, aby před něho přivedli královnu Vašti s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu; byla totiž půvabného vzhledu. (Es 1, 11)

Bible21: Král nařídil, ať před něj přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice! (Es 1, 11)

Chápu, že se někomu může formulace B21 zdát modernější, ale mě to vyrušuje. Když budeme chtít za dalších X desítek let modernizovat jazyk Bible, aby ho četla mladší generace, napíšeme tam "A že by byla ale kost, vole!"?

Pojďme dál.

B21: Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým. (Žid 1, 5)

ČEP: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. (Žid 1, 5)

Tady je Bible 21 podle mě lepší. Je jasné, že v této pasáži, což je korunovace krále Davida, není žádné plození.

V pasážích Ester, jsou v ekumenickém překladu dvořané, kdežto Bible 21 překládá toto slovo jako eunuchové. PROČ? Když má jít o jazyk moderní a přístupný dnešním lidem?

Stejně tak nechápu, proč B21 mění ekumenický překlad Židům 2, 16 "Neujímá se přece andělů, ujímá se potomků Abrahamových." na "Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá."

Co považuji za neodpustitelné je fakt, že B21 vypouští některé verše. Například Skutky 8, 37 jsou v čep takto: Filip mu řekl: "Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání." On mu odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží."

V Bibli 21 tato pasáž prostě NENÍ!!!

Stejně tak 1 Jan 5, 7-8 v Bibli 21 chybí! "Tři jsou, kteří vydávají svědectví. Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno." (čep)

Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo. (Matouš 18,11) V Bibli21 opět nic.

  • Závěr

Nejsem si jistá, že by Bible21 splňovala to, co slibovala. Překlad je na mnoha místech teologicky nepřesný, na některých zase přesnější než čep, ale v celku má víc slabých než silných stránek.

Vadí mi absence deuterokanonických knih a rozčiluje mě snaha překládat například píseň písní tak, aby se části rýmovaly. Ekumenický překlad byl poezií už jenom ve volbě slov a celé to na mě působilo lépe a více umělecky než veršovaná B21.

Katolická církev se ústy biskupů nevyjádřila o novém překladu nijak pozitivně, což neberu jako směrodatné, každý, by si měl na překlad udělat názor jaký chce. Chápu, že biskupům vadí například překlad desatera prostým imperativem např. "Nekraď!" Opravdu zní mnohem lépe "Nepokradeš!". Člověk si při čtení nepřipadá, jako by ho Bůh nachytal při páchání nějakého neodpustitelného hříchu...

Nechápu, proč jsou slova jako gazela nahrazena srncem, zatímco srozumitelný dvořan je nahrazen eunuchem...

Já prostě zůstanu věrná ekumeňáku. Co vy? Oblíbili jste si v něčem B21 více, nebo jste prostě konzervy, jako já?

Josephine