Let´s talk about love...

23.05.2018

Lets talk about love - it's all were needin'
Lets talk about us - it's the air we're breathin' ♫ ♫ ♫

Pardon, jednou za uherský rok zapnu rádio a pak to nemůžu dostat z hlavy...

Každopádně, vítejte u nového článku!!! Pravděpodobně jste si říkali, že asi dřív začne z nebe padat mana, než si od nás znovu něco přečtete... :3

Let's talk about love. Ať už jste v jakékoli fázi víry nebo života, všichni nakonec skončíme před Bohem, který nám položí jednu jedinou otázku. "Necháš mě, abych tě miloval takového, jaký jsi?"

Vzpomínáte si na pasáž z Jana?

Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?" Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé beránky!" (Jan 21, 15)

Pokud budete někdy Nový zákon v originále, Ježíš používá řecké slovo - agapé, což znamená intenzivní a bezpodmínečnou lásku. Petr, mu však odpovídá slovem - fileo, což je výraz pro bratrskou, přátelskou lásku.

Ježíš zkouší Petra podruhé a ptá se ho:

Zeptal se ho podruhé: "Šimone, synu Janův, miluješ mne?" Odpověděl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Buď pastýřem mých ovcí!" (Jan 21, 16)

A Petrova hrdost mu před ostatními nedovolí Ježíšovi odpovědět jinak než, jasně, mám tě rád...

Ježíš snižuje laťku a ptá se potřetí:

Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce! (Jan 21, 17)

Někdy máme i my problém přiznat, že milujeme Boha. Ať už je to před našimi přáteli nebo někdy sami před sebou. Skoro každý konvertita si asi prošel fází, kdy sám nechtěl věřit tomu, čemu začal věřit. A nejlepší je, že Bůh není jako učitelé tělocviku, kteří před vás postaví švédskou bednu a čekají, až ji přeskočíte, což se, pokud měříte metr šedesát a máte větší talent na padání než na skákání, pravděpodobně nikdy nestane... Bůh vás nechá přeskočit kolik zvládnete a postupně vám třeba bude laťku zvyšovat.

Petr dostal možnost odčinit tu chvíli, kdy byl slabý a nepřiznal Ježíšovi, že ho miluje. Bylo to tehdy, když za vlády císaře Nera došlo k obrovskému pronásledování křesťanů a Petr utekl, aby se ukryl a nepřišel o život. Cestou narazil na Ježíše a zeptal se ho: Pane, kam kráčíš?" a ten mu odpověděl, že se jde nechat znovu ukřižovat. Petr v té době už byl připravený přiznat, že miluje Krista, obrátil se a šel zpět a byl ukřižován.

Žádný z apoštolů pro mě není více lidský než Petr. Udělal spoustu chyb, třikrát zapřel Ježíše, měl málo víry a málem se utopil, nepřiznal, jak moc miluje Pána... Ale přesto si ho Ježíš vyvolil, aby v jeho jménu jako první konal zázraky a hlásal evangelium. Petr je pro mě symbolem kamene, jak už říká samotné jeho jméno. Občas byl natvrdlý jako kámen, občas tak pasivní, jako by byl z kamene, ve chvílích, kdy měl jednat, nejednal. Ale Ježíš ho stejně zdokonaloval, stejně, jako se opracovává kámen, aby sloužil nějakému účelu.

Amen.

Kredit za tento článek patří sv. Josefu Kopertinskému, který zachránil mou včerejší zkoušku... 😉

Josephine