Když pastýři mlčí

21.03.2019

Neměla jsem v plánu dnes psát na tak nepříjemné téma, jako je sexuální zneužívání, ale včera odvysílaná reportáž televize Seznam mi nedává jinou možnost.

Video můžete najít zde.

Obsah

Reportáž je o případech snad i 30 let starých, které se odehrály v Českobudějovické diecézi.

První oběť, Hana, mluví o tom, jak byla knězem pozvána na modlitbu růžence na faru. Na faře ale nikdo nebyl a kněz ji ve svém pokoji znásilnil. Svůj čin jí vysvětlil jako že šlo o chválení Boha a poslal ji domů.

Druhá oběť, Alena, popisuje podobnou zkušenost. Zašla za panem farářem přede mší, aby ji vyzpovídal. Ten ji vzal do farní kaple, kde ji začal osahávat. Žena na jeho doteky nijak nereagovala.

Třetí oběť, Klára, byla zneužita duchovním, který ji ve 14 letech učil náboženství. Se svou kamarádkou zůstala na faře jeden večer po hodině déle a pan farář jim ukazoval své posilovací stroje. Ona si chtěla jeden vyzkoušet, načež k ní přistoupil a osahával ji pod záminkou ukázat jí, jaké svaly jí pracují při tom či onom pohybu. Klára popisuje svou reakci jako překvapenou, ale zároveň přiznává, že jí doteky dělaly dobře. Líbila se jí pozornost nějaké mužské autority, to se jí doma nikdy nedostalo. Další zkušenost s tímto duchovním měla v 15 letech, při fotografování na jedné křesťanské akci. Popisuje, jak k ní přistoupil a osahával ji.

Čtvrtá oběť, Eva, znala inkriminovaného faráře už odmalička. Chodila k němu na hodiny náboženství a ministrovala. V 10 letech dostala od duchovního "pusu na pusu", kdy se jí snažil dostat svůj jazyk do úst.

Zmíněný duchovní působil ve farnosti v Žirovnici a posledních 10 let strávil ve Velharticích na Šumavě. V polovině ledna letošního roku ale musel farnost ve Velharticích opustit. O jeho případu se ví mezi vysoce postavenými duchovními už mnoho let. Případ byl aktuální za biskupa Lišky a informace o něm dostal bývalý biskup Paďour.

Obětí je několik, ne všechny jsou ze stejného města a většinou se mezi sebou neznají. Když vypovídaly u církevních hodnostářů, tak svou identitu odkryly, ale v reportáži si přejí zůstat anonymní.

Mluvčí českobudějovického biskupství, Miroslav Bína se vyjádřil k případu následovně. "Jediné, co mohu potvrdit je to, že daný farář byl 16. ledna odvolán ze své služby ve Velharticích, důvodem odvolání byly právní důvody uvnitř církve. Je svobodný člověk, nicméně mě byla podána informace, že se nyní nachází ve Vyšebrodském klášteře, kde je mu dán prostor pro nějaké uklidnění situace, zamyšlení se a přípravy, například, obhajoby nebo své výpovědi."

V roce 2009 se o případu dozvěděl biskup Paďour na podnět pana Františka K., který Hanu přesvědčil, aby se svěřila. Dlouho se ale nic nedělo až se podle webových stránek pan František dozvěděl, že onen farář byl přeložen. Na stránkách ale našel také fotografe, kde je duchovní v doprovodu mladičkých slečen, tak 13-14 let. Fotografie poslal s připomínkami biskupu Paďourovi a kontaktoval i sekretáře ČBK, monsignora Holuba (dnes plzeňský biskup). Bez odezvy. Až po rezignaci napsal biskup Paďour (v roce 2015) rodině oběti, že udělal v patřičné době co mohl, ale pak se jeho zdraví natolik zhoršilo, že toho nebyl schopen. Doufal, že se případu ujme jeho nástupce, což se ale nestalo. Nynější biskup, Vlastimil Kročil, obdržel detailně vypracovanou zprávu o případu někdy v roce 2016. Hana o svém případu napsala vatikánské Kongregaci pro nauku víry, která v listopadu 2018 nařídila Kročilovi, aby začal jednat. Soudní vikář v Brně, Karel Orlita, dostal od Kročila pověření k řešení případu. Ten Haně napsal následující: "Prosím, odpusťte všem, kdo se vůči vám jakkoli provinili. Ať osobně, nebo svou linkavostí." Následně ji ujistil, že se celá situace bude řešit.

Hana se prý na policii nikdy neobrátila, protože jí bylo na schůzkách s církevními hodnostáři sděleno, že hlavně nemá o případu nikomu nic říkat. Navíc jí odmala vštěpovali do hlavy, že o církvi se mluví jen dobře.

Mluvčí Českobudějovické diecéze se vyjádřil tak, že biskup reagoval na všechny podněty, které dostal. Zda byly z Vatikánu či nikoli, o tom nic neví.

Reportéři se snažili s obviněným knězem sejít ve Vyšebrodském klášteře, kde jim ale bylo sděleno, že zde se duchovní rozhodně nenachází. Zavolali mu tedy na mobil a kněz je ujistil, že nikoho sexuálně nezneužil a že ví o jedné slečně, která něco takového proti němu měla, ale že šlo o dívku z poněkud nešťastné rodiny, matka 3x rozvedená a dívka si podle slov duchovního "v něm našla jakéhosi otce nebo tak, ale nedošlo k naplnění její touhy, tak to asi cítí jako křivdu". O jiných případech prý neví, ale svědomí má čisté. S reportéry se sejít nechtěl, je vázán slibem papeži a biskupovi, že o případu nebude mluvit.

Mínusy

Jako velké mínus naší církve bych viděla celkově jednání všech zainteresovaných duchovních a pak také postoj mluvčího Českobudějovické diecéze. Bohužel, nejlépe z toho celého vyšel onen zneužívající farář, který s novináři mluvil, a to naprosto nenuceným způsobem. Působil jako velice charismatický člověk, a to možná hrálo i v minulosti v jeho prospěch.

Co s tím teď?

Jako řadový věřící, bych ráda viděla duchovní ve své diecézi jednat. Církvi ani tak neškodí samotné případy zneužívání, protože ty se dějí všude, jako spíše jejich ututlávání.

Na závěr mám jen takových pár bodů, které mi vždycky pomáhají, když někomu vysvětluji, proč jsem součástí takové odporné a prohnilé církve.

1) Církev je pořád hlavně o Kristu.

2) Lidé jsou hříšní.

3) Důvod proč v poslední době slyšíme o zneužívání více je mimo jiné ten, že je to vděčné téma pro média.

Jakékoli podezření na zneužívání by se mělo hlásit policii, která by měla případ řešit a pokud se prokáže vina, viník by měl být potrestán.

Jsem absolutně proti názoru, že oběť má vždy pravdu, jak se nám také někdo snaží vysvětlit. Ale pokud je zde podezření, situace by se měla řešit s policií.

Paďour, Holub, Kročil ani Duka bohužel situaci nezvládli.

Josephine


DODATEK:

V době kdy jsem článek psala ještě nebyla uveřejněna prohlášení pana biskupa Kročila ani vyjádření mons. Dominika Duky. Obě tato prohlášení jsou rozhodně mnohem lepší, než první reakce církevních představitelů, které jsme měli možnost vidět/nevidět bezprostředně po vydání reportáže Seznam. Prohlášení českobudějovického biskupa, Vlastimila Kročila obsahuje několik zajímavých informací (např. to, že paní H. byla požádána o předložení popisu pachatele a trestného činu, které nedodala apod.) a já doufám, že Seznam bude v reportáži pokračovat.

https://www.dominikduka.cz/vyjadreni/ohrazeni-vuci-reportazi-webu-seznam-zpravy/