Jak být single 101

19.11.2017

Dneska bych se chtěla zaměřit na otázku, se kterou jste určitě všichni v určitém bodě života zápasili. Někomu to možná vyhovuje, ale někomu to vadí tak moc, že pořád zoufale hledá vztah, ale nemůže ho najít. Proto jsem se rozhodla vám dát několik důvodů, proč je vlastně období nezadanosti opravdu super.

Jen na začátek chci upozornit, že tenhle článek není míněn proti zadaným lidem, ale jako povzbuzení pro ty nezadané =)

  • Můžete se soustředit jen a jen na Boha

Samozřejmě, že na Boha bychom se měli soustředit celý život, ať už jsme nezadaní nebo ne. Ale, je to právě v období samoty, kdy můžete naplno rozvíjet ten nejdůležitější a nejlepší vztah, který kdy budete mít. Vztah s Ním. A od toho se odvíjí všechno ostatní.

" Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování." (1K 7, 32-35)

  • Máte možnost objevit sami sebe

Právě skrz to rozvíjení vztahu s Bohem, poznáte, kdo doopravdy jste. Když se osamostatníte a prostě si žijete sami a bez vztahu, můžete si zkrátka dělat, co chcete a nikdo vám do toho nebude mluvit. Můžete například chodit do kina, na koncerty a na všechny akce s přáteli, aniž byste záviseli na vaší drahé polovičce. Můžete být naprosto spontánní a nezávislí. Objevovat koníčky a činnosti, o kterých jste si mysleli, že by vás nikdy nebavily. Dělat věci, které jste vždycky chtěli, ale ještě jste neměli možnost, tak právě teď jí máte (takže jestli ještě nemáte bucket list, tak si ho udělejte). A hlavně můžete hlásat a oslavovat Pána nejen životem ale i jinými činnostmi, podle vašich schopností.

"Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen." (1Pt 4, 10-11)

Zkrátka plně svobodní a nezávislí jste jen jednou, tak to dobře využijte.

  • Objevujete Pánovu vůli pro Váš život

"Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!" (Ř 11, 33)

Samozřejmě, že Pán nás volá kdykoliv, kdekoliv a za jakékoliv situace, ale skoro vždycky se to stane, když to nejmíň čekáte. Zítra může být už všechno úplně jinak. Proto bych tohle tady chtěla zakončit citátem z Bčkové americké komedie "How to be single".

"Když jste single, tak si to prostě musíte užít. Protože za tejden, nebo za celej život samoty možná přijde jen ten jedinej okamžik. Jedinej okamžik, kdy nejste svázáni žádným vztahem. K rodiči, zvířeti, sourozenci, příteli. Jedinej okamžik, kdy jste samostatní. Doopravdy single. A pak... je to pryč."

Anasthazia