Celibát - aneb strach z vězení

15.06.2018

Určitě taky znáte spoustu lidí, co mají nějakou averzi vůči církvi. "K víře přece nepotřebuju církev."

Tohle téma taky budeme probírat, ale ne v tomto článku. Když se lidí zeptáte, proč mají takovou nedůvěru a odpor k církvi, často začnou vytahovat kněžské pedofily, znásilňování dětí a podobné hrůzy.

Nedávno se mi jeden hledající ateista snažil vysvětlit, že tohle všechno by zmizelo v případě, že by zmizel celibát. Chtěla bych dnes rozpoutat diskuzi právě nad tímto tématem.

Potřebujeme celibát?

Otázka celibátu není otázkou dogmatickou, to je potřeba zmínit hned na začátku. Bezženství bylo zavedeno Kartágskou synodou kolem 4. století, ale víme, že do jisté míry fungovalo už před tím.

Navíc, pokud by kněz měl rodinu a děti, byl by mnohem náchylnější k různým druhům nátlaku a ovlivňování ze strany světské moci (panovníka). Duchovní by se mohli bát, že se panovník pomstí na jejich dětech a manželkách.

Dalším argumentem celibátu byl fakt, že by církevní děti mohly rozkrádat církevní majetek.

Řehoř VII přišel s mnohem lepším důvodem pro celibát. Kněz vystupuje jako druhý Kristus a tím pádem, jelikož i Kristus žil v celibátu, měli by i kněží následovat jeho příklad a žít v celibátu.

Dnešní zastánci celibátu tvrdí, že jde o život pro Boha, nikoli o život pro druhé. Všechny výše zmíněné argumenty jsou více či méně přesvědčivé a mají své opodstatnění.

Na druhou stranu si myslím, že lidé nejsou stavěni na to, aby žili sami. V klášteře existuje komunita, lidé tam nejsou sami, ale kněží ve farnostech jsou často zavaleni prací a trpí samotou. Zdobrovolnění celibátu je podle mě otázkou času, navíc současný papež je v těchto věcech velmi liberální. Takové rozhodnutí by se samozřejmě netýkalo těch, kteří jsou již vysvěceni, protože slíbili život v celibátu, a to nejde vzít jen tak zpět.

Mou největší obavou je lavina, která by se strhla v případě, že by opravdu došlo ke zrušení či zdobrovolnění celibátu. Od zrušení zákazu života v manželství je jen kousek k povolení rozvodů v rámci větší solidarity a soucitu s těmi chudáky, kterým to napoprvé holt nevyšlo. Další věc, který mě znepokojuje a nelíbí se mi je to, že zrušením celibátu se ohánějí většinou lidé, kteří v něm sami nežijí a často tohoto tématu jen využívají, aby rozbouřili vlny mezi katolíky.

Pak existuje ještě sorta lidí, kteří se bijí za zrušení celibátu, protože celibátem mají na mysli nežití sexuálním životem. Samozřejmě, pokud žijete v celibátu, nejste sexuálně aktivní. Ale to je jenom konsekvence toho, že nejste v manželském svazku.

Jinak (logicky) řečeno, výrokem:

Pokud je pravdivé, že: Subjekt A žije v celibátu.

Pak platí, že: Subjekt A nežije v manželství.

Na závěr bych jen ráda dodala, že nesouhlasím s názorem, že by umožnění uzavřít manželství duchovním nějak drasticky zmenšilo počet znásilněných dětí a pedofilních kněží, ale je třeba nad tím potencionálním zdobrovolněním diskutovat, umět si na věc udělat svůj názor a následně ho obhájit.

PS: Moje zkouškové skóre je zatím 3/18 (tři zkoušky a je to doma). Takže články by měly být opět pravidelnější! 😊

Josephine