A quick little reminder

03.06.2018

Tak tu jsem zas po dlouhé době. Moc se omlouvám za absenci, ale když přijde zkouškové, tak prostě nemáte čas na nic. A cpete do sebe litry kafe, jen abyste vydrželi o pár hodin dýl vzhůru.

Ale o tom tu dneska mluvit nechci. Chtěla bych se pozastavit nad jednou věcí. Je to věc, na kterou dost často zapomínáme, když nám jde život do háje.

Když cítíme, že jde všechno háje a svět se nám boří nad hlavou, tak máme hroznou tendenci odpadnout od Boha. Když se vám stane něco špatného a nemáte po boku Boha, kterého se můžete běžně dotknout, vidět ho nebo ho slyšet (když nepočítáte eucharistii nebo pokud vám tu milost neudělí), tak je to těžké. Jako lidé jsme fyzická stvoření a chceme všechno vidět, slyšet a cítit to pod vlastníma rukama, a tak to vždy s Bohem bohužel není.

To, že ho běžně v normálním životě nemůžeme vidět nebo slyšet, tak jak slyšíme jiné lidi, ovšem neznamená, že tu není. I když po vzkříšení vystoupil na svůj trůn, neznamená, že nás opustil. On je tu pořád, i když necítíme jeho přitomnost.

A od toho tu je naše víra v Boha, abychom nezapomínali to, co pro nás udělal a neustále dělá. Že je to Bůh, který se pro nás nechal zabít, aby s námi mohl strávit věčnost, který vás dennodenně zve k sobě.

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3, 16)

Je to dlouhá a kamenitá cesta, ale dá se to zvládnout, i když si myslíte, že ne. Musíme prostě vytrvat a věřit, že On pro nás chce to nejlepší, i když ho normálně nemůžeme vidět nebo slyšet.

"Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval." (Jeremjáš 29, 11-14)

Na konci té cesty čeká Boží království a svatba Beránkova. Všichni jsme se křtem s Bohem "zasnoubili" a po smrti nás čeká svatba s Ním.

"Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila." (Zjevení 19, 6-7)

Vždyť co může být lepšího a úžasnějšího než tohle?

Proto vytrvejte a nenechte se svést z cesty.

"Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs." (Deuteronominum 31, 8)

Anasthazia