ČTVRTEK 5. 12. 2019

TEXT DNE:

V onen den se bude zpívat v judské zemi tato píseň: "Mocné je naše město! Jako hradby a val mu Bůh dal spásu." Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. On sehnul obyvatele výšiny, město nedostupné, on je snižuje, až k zemi je snižuje, až do prachu je sráží. Pošlape je noha, nohy utištěného a kroky slabých.

(Izajáš 26, 1-6)

TIP DNE:

Duchovní deník 

Jestli neznáte blog Karolínky Zvoníčkové, doporučuju vám co nejrychleji doplnit tyhle zásadní mezery ve vzdělání. ;-) 

Duchovní deník je určen primárně pro ženy,  má v sobě 4 sekce (vděčnost, prosby, četba Písma a deník) a může posoužit i jako krásný vánoční dárek.