ÚTERÝ 4.12

Jan z Damašku

Dnes si připomínáme světce Jana z Damašku, který byl mimo jiné donucen opustit svůj domov, kvůli své víře.

Co dnes?

Máme větší štěstí, než měl Jan z Damašku a žijeme ve svobodě. Jsou ale tací, kteří takové štěstí nemají. Právě jim věnujte dnešmí modlitbu.

Modlitba:

Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje.
Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo.
Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj,
abychom se směli nazývat tvými dětmi
a svět aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje.

Text k meditaci:

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." (Lukáš 19, 1-10)