ÚTERÝ 18.12.

Tradice jesliček

Svatý František z Assisi započal tradici jesliček s živými zvířaty v roce 1223. Tato tradice se brzy rozšířila, lidé začali stavět vlastní jesličky a vymýšleli si vlastní tradice. Někdy se figurky Marie a Josefa v průběhu adventu postupně posunují, přidávají se další postavy jako andělé, pastýři, králové s velbloudy...

Co dnes?

Máte doma jesličky? Pokud máte děti, může to být skvělá příležitost, jak v nich probudit ten pocit radostného očekávání nečím jiným, než jsou čokoládky v adventním kalendáři... Můžete postupně posunovat figurky a konečně na Štědrý den umístit do jesliček i Ježíška.


Modlitba:

Antifona- Vyvedení z Egypta

Hospodine, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: přijď a vysvoboď nás s velikou mocí!
O Adonai, et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento.