STŘEDA 5.12

Buďte jako děti:

Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. (Mt 18, 2-3)

Co dnes?

Četli jste včerejší text k meditaci? Udělejte si dnes tu radost a přestaňte se strachovat a přemýšlet nad tím, co si o vás myslí druzí. Máte chuť vylézt na strom? Vylezte. Máte chuť na zmrzlinu, přestože je prosinec? No a co? Koukněte se na animovaný film, zavzpomínejte na dětství. Radujte se z maličkostí a z běžných věcí, které už považujete za normální.

Modlitba:

Dobrý pastýři, pravý chlebe, Ježíši, smiluj se nad námi: živ nás a ochraňuj, doveď nás do věčné vlasti v zemi živých.
Ty, který všechno víš a můžeš, který nás na zemi živíš, uveď své bratry k nebeskému stolu, do radosti svých svatých.