STŘEDA 19.12.

Solidarita?

Na včerejšek připadl Světový den migrantů a uprchlíků. Nevím jak moc je toto propagováno českými médii, ale ve Španělsku byla příběhům běženců věnována celá reportáž večerních zpráv. Téma migrace je tu žhavým tématem a lidé jsou tu vůči uprchlíkům velice solidární (což je ale také podmíněno kulturně, španělé jsou velice přátelští a do vlastního domu si pozvou klidně člověka z ulice, kterého v životě neviděli).

Co dnes?

Je určitě dobré si připomenout, že jsou na světě lidé, kteří utíkají před válkou, hrozí jim nebezpečí a potřebují pomoc. Na druhou stranu, jak se říká: cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly a musíme mít na paměti naše vlastní bezpečí a bezpečí našich rodin. Modleme se za politická rozhodnutí, za lidi ve skutečné nouzi a mějme oči otevřené.

Modlitba:

Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův, ochránce sirotků a vdov:
ujmi se těch, kdo žijí v zemích zmítaných válkou nebo na útěku před ní,
všech kdo byli vyhnáni ze svých domovů. Svěřujeme ti všechny lidi
v uprchlických táborech a detenčních zařízení, ty, kdo žijí v provizorních podmínkách,
bídě a obavách o budoucnost. Prosíme tě za všechny běžence,
buď ty sám jejich útočištěm i domovem, dávej jim světlo a sílu na cestu.
Nám pomáhej, abychom jim dokázali pomoct a nezavírali před nimi svá srdce.
Prosíme tě také o mír v zemích, kde se válčí, o moudrost a dobrou vůli pro politiky,
kteří mají moc zasahovat. Svěřujeme ti také budoucnost naší země a Evropy,
o kterou máme často strach. Ochraňuj nás ode všeho zlého,
přicházejícího zvenku i z našeho nitra. Amen.