STŘEDA 12.12.

Panna Maria Guadalupská

Dnešek je pro většinu obyvatel Mexika velmi důležitým dnem, jelikož si připomínají zjevení Panny Marie, díky kterému konvertovalo ke křesťanství značné množství lidí. Panna Maria se údajně zjevila v roce 1531 indiánu Juanu Diegovi. Uslyšel zpěv a slyšel, jak ho někdo volá z vrcholu kopce, pod kterým se zastavil, aby se podíval na východ slunce. Vyšel na vrchol kopce a uviděl indiánskou dívku, tmavé pleti, která se mu představila jako Svatá Maria, MAtka Boží a chtěla po něm, aby vyřídil biskupovi, že má nechat na hoře postavit chrám. Biskup samozřejmě Diegovi nevěřil. Maria se zjevila podruhé, avšak ani tehdy biskup neuvěřil a žádal nějaký viditelný důkaz. Potřetí se Maria zjevila Diegovi na úpatí kopce a poslala ho nahoru natrhat růže (v prosinci...). Indián se vrátil s růžemi, které natrhal do svého pláště a před biskupem je vysypal na podlahu. Jen co tak učinil, objevil se na jeho plášti obraz Panny Marie. Biskup uvěřil a okamžit dal na hoře postavit kostel. Místo bylo nazváno Guadalupe. Z hlediska etimologie, není úplně jasné, jak toto jméno vzniklo, se španělštinou nemá nic společného. Pravděpodobně bude pocházet z aztéckého slova, které se dá přeložit jako "rozšlápla jsem hada", což by odpovídalo obrazu Panny Marie v knize Zjevení.

Plášť, který je 487 let starý a tudíž by měl být už dávno ve stavu rozkladu, je perfektně zachovalý a co víc, nejsou na něm žádné známky tahů štětce, obraz je jako natištěný, jako by byl soušástí pláště od nepaměti.

Co dnes?

Je čas na evangelizaci! Využijte příležitosti a pozvěte někoho na nedělní mši, dejte si na dveře kanceláře nějaký pěkný biblický verš, který vás provází adventem. Sdílejte na sociálních sítích informace o Guadalupském zjevení.

Modlitba

Naše Paní z Guadalupe, podle tvého poselství v Mexiku, uctívám tě jako "Panenskou Matku" pravého Boha, ve kterém žijeme, Stvořitele světa celého, nebe i země. V duchu si hluboce uctívám tvůj milostivý obraz, který jsi zázračně vtiskla na plášť Indiána Juana Diega.
S vírou nekonečného zástupu poutníků, kteří navštěvují tvůj chrám, prosím tě o milost, abych byl štědrý, obětavý a věrný mariánský ctitel po všechny dny svého života.
Pamatuj, Neposkvrněná Panno, na slova, která jsi řekla svému zbožnému ctiteli;
"Jsem milostivá Matka všech lidí, kteří mě milují, věří mi a vzývají mě o pomoc. Vyslechnu jejich nářky a útěším je v smutku a v utrpení. "
Prosím tě, buď milostivá Matka i mně. Upřímně tě miluji a důvěřuji Ti. Vzývám tě o pomoc. Prosím tě, Paní z Guadalupe, vyslyš moje prosby, pokud je to Boží vůle. Dej, ať svědčím o tvé lásce a soucitu, pomoci a ochraně. Neopouštěj mě nikdy v mých potřebách. Amen.
Naše Paní z Guadalupe, oroduj za nás