SOBOTA 8.12.

Feliz día de la Inmaculada!

Ve Španělsku je dnes státní svátek, což taky bohužel znamená, že mi zavřeli knihovnu... Nicméně, dnes si připomínáme neposkvrněné početí Panny Marie, o kterém můžete čekat dnes (ve večerních hodinách) bonusový článek! ;)

Nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečným darem milosti a přednostním právem všemohoucího Boha s ohledem na zásluhy Krista Ježíše, Vykupitele lidského pokolení, zachována čistou od každé poskvrny dědičného hříchu.

(Dogma z roku 1854)

Co dnes?

Najděte si během dneška chvíli a zavolejte vaší mamince. Pokud bydlí v rozumné vzdálenosti, nasedněte na socku a zazvoňte jí u dveří.

Modlitba:

Krásná jsi, Maria,
bez poskvrny prvotního hříchu.
Jsi sláva Jeruzaléma, radost Izraele,
čest našeho lidu, útočiště hříšníků,
Maria.Maria,
Panno nejmoudřejší, Matko nejdobrotivější,
pros za nás,
přimlouvej se za nás u Pána Ježíše Krista.

//

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

//

Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.