Lukáš 1, 51-55

Maria řekla...Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky."

Dále čteme že Maria zůstala u Alžběty ještě tři měsíce, než se vrátila domů. Plánujete letošní svátky cestovat? Uvidíte se s rodinou a přáteli? Nestresujete se příliš s tím, aby bylo všechno dokonalé?


Co dnes?

Svařák, punč, zázvorový čaj a pohádky! Třeba se koukněte na Anděla Páně! ;)


Modlitba:

Antifona- Zaslíbení Mesiáše i pro pohany

Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!
O Rex Gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.