SOBOTA 15.12.


(1 Jan 1, 10)

Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho (Boha) lháře a jeho slovo v nás není.

Co dnes?

Asi před měsícem jsem viděla rozhovor s nějakou rozvodovou právničkou která se snažila vysvětlit, že rozvod je u většiny vztahů přirozeným vyústěním. Vzpomněla jsem si na ty chvíle, kdy se mí rodiče dostali do nějaké rozepře a místo toho, aby po sobě začali házet věci a sepisovat rozvodové papíry, se začali jeden druhému omlouvat.

Nikomu z nás asi není příjemné, když musí přiznat chybu a omluvit se. A přesto je to neuvěřitelně osvobozující. Proto jsem neskonale vděčná za svátost smíření. Vyznat se ze svých hříchů, poprosit o odpuštění a usmířit své srdce s Bohem je jednou z věcí, které bychom měli v adventním období stihnout.

Dnes bych vás chtěla povzbudit, abyste si našli chvíli na zpytování svědomí, koukli se na stránky vaší farnosti a zjistili, kdy má váš pan farář úřední hodiny. :)

Při přípravě se nůžete inspirovat třeba Ignácemhttps://www.spreadthelight.cz/l/inspirace-od-ignace/

Modlitba:

Bože, Otče nebeský, jsi vševědoucí a znáš mne dokonale. Voláš mě, abych zkoumal svůj život před tebou a poznal se tak, jak mě znáš a vidíš ty. Tvůj Syn Ježíš Kristus mi svým lidským životem ukázal, jak mám žít já, který nesu jeho jméno - křesťan. Osvěť svým Duchem můj rozum, abych se poznal. Dotkni se mého srdce, abych svých hříchů litoval. Daruj mi statečnost a pokoru, abych se upřímně vyznal. Pohni mou vůli, abych svá předsevzetí dokázal uskutečnit. Dej mi nadšení pro spravedlnost a dobro. Amen.