PONDĚLÍ 9. 12. 2019

TEXT DNE:

Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se." Bůh mu řekl: "Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl." Proto řekl Hospodin Bůh ženě: "Cos to učinila?" Žena odpověděla: "Had mě podvedl a já jsem jedla." I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."

Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých.

(Genesis 3, 9-15; 20)

TIP DNE:

The Good Place

Komediální americký seriál, od kterého nečekáte moc a možná budete příjemně překvapeni. Eleanor zabije spadlý bilboard a vzbudí se na "dobrém místě" (v nebi). Problém je v tom, že na rozdíl od všech ostatních obyvatel "dobrého místa", Eleanor vůbec dobrý člověk není. A "dobré místo" možná není až tak dobré, jak se zdálo. ;-) 

Úžasňákovi 2

Film, na který musíte zlákat celou rodinu nebo spolubydlící z koleje/bytu. Jenom si nezapomeňte před začátkem hodit korunou o to, kdo bude chodit dodělávat popcorn.