PONDĚLÍ 24.12.

Co dnes?

Jdete na Vigílii? Přečtěte si texty, které se budou na mši číst. Dnešek si užijte v rodinném kruhu a nebo v obležení dobrých přátel!

Máte požehnaný váš vánoční tromek?

Bože Otče,

blíží se slavnost narození tvého Syna,

kterého jsi poslal jako světlo na tento svět.

Ať nám i všem, kdo nás navštíví,

tento vánoční strom po celý vánoční čas připomíná

Ježíšovo poselství lásky, radosti a nebeského míru.

S touhou tě prosíme, ať tyto vzácné dary

vstoupí pod střechy všech příbytků v naší obci (našem městě)

i do srdcí všech, kdo pod nimi přebývají.

Prosíme o to skrze téhož Krista, našeho Pána.

Amen.