PÁTEK 14.12.


San Juan de la Cruz (Svatý Jan od Kříže)

Svatý jan od Kříže byl španělský karmelitán, který se proslavil hlavně jako mystik. Studoval na univerzitě v Salamance (má tady i svou sochu, vedle dominikánského kláštera a kláštera karmelitánek).

"Mnozí s velkým úsilím prosí Boha, aby je pozvedl a uvedl do stavu dokonalosti. Když jim však Bůh začíná dávat, o co prosili, nechtějí to přijmout."

Co dnes?

Zbývá nám 10 dní do Vánoc. Jak jste na tom? Nenechali jste se převálcovat vším tím světským kupováním dárků a pečení cukroví? Plánujete zajít si ke zpovědi?

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. (Mt 28, 19)

Jaké jsou vaše osobní dary od Boha, které můžete využít ve vašem životě?

Modlitba:

Moje jsou nebesa a má je země; moji jsou lidé a moji jsou hříšníci; andělé jsou moji a Matka Boží a všechny věci jsou moje, i sám Bůh je můj a pro mne, protože Kristus je můj a celý pro mne. Co tedy žádáš a hledáš, duše má? Tohle všechno je tvoje a všechno je to pro tebe. Nezabývej se malič-kostmi ani nedbej na drobty, které padají ze stolu tvého Otce.Vyjdi ven a raduj se ve své slávě; skryj se v ní a těš se z ní a splní se tužby tvého srdce. Amen.