NEDĚLE 2.12.Barvy svíček na adventním věnci:

Tradice je mít věnec se třemi svíčkami fialové barvy, která symbolizuje období postu a jednu svíčku barvy růžové. Třetí neděli adventní, se rozsvěcí právě tato růžová svíce, jinak také nazávaná "gaudete", která symbolizuje radost. Někdy se doprostřed věnce dává ještě pátá svíčka bílé barvy.

Co dnes?

Advent je čas příprav na Vánoce, na narození Spasitele. I když se Ježíš nenarodí zrovna u vás v obýváku, možná by stálo za to ho uklidit a třeba najít nějaké slušivé místo pro váš adventní věnec. ;)


Modlitba:

Ježíš řekl: "Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí všem lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají.

Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod.

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě?

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti.

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého Spasitele.

To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku.

Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa. Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec + znamením tvého požehnání,

ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla,

abychom s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod. Amen.