Pro koho žijete?

14.01.2018


Dneska pro Vás nemám klasický článek, ale spíš takové zamyšlení nad Slovem. Věc, o které chci dneska mluvit je hodně důležitá, takže se prosím na chvíli odpojte od všeho ostatního a soustřeďte se jen na tohle.
Ta věc, je Váš život. Vlastně se vás chci zeptat jen na jednu věc.

Pro koho žijete?

Protože žít život v tomhle vyhnanstí je někdy fakt těžké. Svět se vás neustále snaží přesvědčit o tom, že Bůh není, nebo že vlastně Bůh je ten "bad guy" (což je mimochodem absolutní blbost, ale o tom bude další článek někdy příště :D). A my tomu uvěříme, odpadneme od Pána, všechno jde do háje a nám je to úplně jedno. (Já to taky bohužel dělám, tak prosím nebuďte jako já). A vůbec nám pak nezáleží na tom, že nejvyšší Bůh se nechal potrestat za Naše chyby. Vždyť tím, že jdeme proti němu akorát jdeme proti sobě. Bez Něj nemá nic smysl.

Efezským 4, 1-5; 22-32

1 Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
2 dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest

Zamyslete se důkladně nad svým životem. Máte s Bohem vztah? Mluvíte s ním pravidelně?
Žijete, tak jak vás k tomu Pán volá? Jestli jste na všechny tyhle otázky odpověděli ne, a nevíte jak
máte žít, tak tady máte návod přímo od Něj =)(a plno dalších skvělých návodů na život najdete přímo ve zdroji ;)).

22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
23 obnovte se duchovním smýšlením,
24 oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
25 Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla.
26 'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
27 a nedopřejte místa ďáblu.
28 Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
29 Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
30 A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.
31 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;
32 buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Přemýšlejte nad tím. A hlavně proste Pána o sílu, víru a vytrvalost. Děkujte mu za všechno, co pro vás udělal. Když ho budete upřímně hledat, tak v něm pak najdete všechno, co potřebujete. A především s ním žijte a milujte ho. Je to přece tak jednoduché.
Krásný zbytek neděle =)

Anasthazia