Kosmologický agrument

18.10.2018

Přemýšlela jsem jakým tématem pokračovat, v mé plánované řadě apologetických článků a řekla jsem si, že jsem asi nezačala nejlépe. Takže to napravím a dneska se pokusím odpovědět na otázku, na kterou by měl umět odpovědět každý křesťan. Existuje Bůh? Jaké argumenty máme k dispozici, abychom prokázali existenci Boha?

Pokud je vaší první odpovědí Bible, pak se možná dostanete do začarovaného kruhu, jelikož nevěřící člověk většinou nepovažuje Bibli za důkaz Boží existence, vlastně, aby pro vás Bible byla něčím víc než jen sbírkou starých povídaček, je nutné předpokládat existenci Boha. Tudíž s tímto argumentem asi moc neuspějete. Stejně tak s Biblí asi moc neuspějete u malého dítěte, které je zvědavé a odpověď, že v nějaké knize se něco píše, mu asi stačit nebude. Proč by Bible nemohla být jen další pohádková knížka, jako ty jiné, co mu čtete před spaním?

Pro dokázání existence Boha jsou asi nejznámější 3 argumenty.

1. Kosmologický

2. Teologický

3. Morální

Dneska si rozebereme ten kosmologický, protože už je pozdě a já měla dnes jen ti kafe. Ty ostatní budou následovat, pokusím se je sem "naházet" zítra a pozítří. Ještě jedna věc. Pokud si myslíte, že podobné argumenty a hledání odpovědí na podobné otázky je na nic, protože je to vždycky stejně tak filosofické, že tomu normální smrtelník nerozumí, ujišťuji vás, že následující řádky jsou srozumitelné a opravdu praktické.

Kosmologický argument operuje s existencí vesmíru, má tři části.

a) Vesmír má začátek/příčinu.

b) Jakýkoli řetězec vzájemně zapříčiněních událostí nemůže být nekonečný, musí tedy existovat nějaká prvotní příčina, která existuje sama o sobě.

c) Vesmír musel mít nějakou příčinu, tu nazýváme Bůh.

rozbor a)

Vesmír má počátek. Dlouhou dobu vědci i filosofové věřili tomu, že vesmír je věčný, vyhnuli se tak nutnosti hledat jeho příčinu, protože co kdyby to náhodou byl Bůh!? 😉

NICMÉNĚ, věda ukázala, že vesmír skutečně má počátek. Jak? Objevili galaxie, jiné než je ta naše, změřili vzdálenosti a pohyb jednotlivých galaxií. Teologický závěr byl následující:

Vesmír se rozpíná, což implikuje začátek. Proč? No protože když analyzujete pohyb něčeho, co se rozpíná, musíte nakonec dojít k okamžiku, kdy to začalo.

rozbor b)

No, věci nevyskočí jen tak z ničeho nic, samoplozením. Na debatu o tomhle bych potřebovala další kafe.

rozbor c)

Tady začínáme mít problém. Pokud se shodneme na tom, že vesmír má začátek a že něco co má začátek, musí mít nějakou příčinu, která je sama nezapříčiněná, tak ale zbývá otázka, co je tou příčinou? Samozřejmě, že nemusíte věřit tomu, že je tou příčinou Bůh, ale pak musíte předložit jinou. Častým bodem konfliktu je pak otázka, pokud vše má příčinu, jaká je příčina Boha?

Jednoduše, pokud se podíváte znění argumentu, nikde se neříká, že VŠE má příčinu. Říká se tam, že vše co má začátek, musí mít nějakou příčinu. Aby něco mohlo stvořit vesmír, být příčinou vzniku vesmíru, musí to být mimo prostor a čas, tedy věčné. Můžete tomu říkat Bůh a taky nemusíte.

Suma sumárum, tento argument nepotvrzuje existenci Boha, jak ho známe z Bible, ale je velmi důležitý k tomu, abychom vůbec mohli začít nějaký dialog s člověkem, který Boha zcela odmítá. Je to takový první krok k nalezení Boha, jakožto spasitele a otce.

Video popis kosmologického argumentu najdete na mnoha videích na youtube, pokud se vám nechce moc číst. 😉

https://www.youtube.com/watch?v=6CulBuMCLg0

Z jihu zdraví,

Josephine