Co s papežem?

14.02.2019

Minulý týden papež František a imám Al Azhar Ahmeda al Tajíba sepsali úmluvu o lidském bratrství, která během chvíle obrazila svět v několika jazycích, jak je u Vatikánu zvykem. Získala si okamžitou pozornost a bohužel schytala i velkou kritiku ze strany vysoce postavených kardinálů a některých médií. Celý text v češtině najdete zde.

Proč je papež František (opět) nazýván heretikem? V čem je problém úmluvy o lidském bratrství?

Abych si udělala představu, zabloudila jsem do různých zahraničních zdrojů a sehnala si znění dokumentu ve 3 jazycích (angličtina, čeština, španělština).

Kontroverzní je podle mě nejvíce tato část:

Svoboda je právem každého člověka: každý má svobodu vyznání, myšlení, vyjadřování a jednání. Pluralismus i rozdílnost náboženství, barvy pleti, pohlaví, rasy a jazyka jsou výrazem moudrosti božské vůle, s níž Bůh stvořil lidské bytosti. Tato božská Moudrost je počátkem, z něhož je odvozeno právo na svobodu vyznání a svobodu být odlišní. Proto je odsouzeníhodné nutit lidi k přijetí určitého náboženství nebo určité kultury, jakož i vnucovat civilizační styl, který druzí nepřijímají.

Problémem je pojem "vůle". Stránka Catholic News Agency se snažila papeže chránit tvrzením, že měl na mysli "pasivní" Boží vůli. Samozřejmě, že Bůh dovoluje dopouštění zla, pokud to slouží vyššímu dobru. ALE v tomto případě tahle argumentace lehce pokulhává. Rozdílnosti typu: barva pleti, pohlaví a rasy jsou výsledkem AKTIVNÍ Boží vůle. Není jedna správná rasa a ty ostatní jsou Bohem tolerovány, ale je jedna správná a jediná církev ale ostatní náboženství jsou Bohem tolerována. Toto by byl ortodoxní výklad, ale jak víme, papež František není ortodoxním výkladům nakloněn.

Freedom is a right of every person: each individual enjoys the freedom of belief, thought, expression and action . The pluralism and the diversity of religions, colour, sex, race, and language are willed by God  in His wisdom, through which He created human beings. This divine wisdom is the source from which the right to freedom of belief and the freedom to be different derives. Therefore, the fact that people are forced to adhere to a certain religion or culture must be rejected, as too the imposition of a cultural way of life that others do not accept;

La libertad es un derecho de toda persona: todos disfrutan de la libertad de credo, de pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina, con la que Dios creó a los seres humanos. Esta Sabiduría Divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de credo y a la libertad de ser diferente. Por esto se condena el hecho de que se obligue a la gente a adherir a una religión o cultura determinada, como también de que se imponga un estilo de civilización que los demás no aceptan.

Je to jenom slovíčkaření!

Vatikán disponuje řadou odborníků přes církevní právo a teologů, kteří jsou tam od toho, aby se takovéhle věci nestávaly. Papež František na tiskové konferenci uvedl, že Wojciech Giertych, který je oficiálním teologem Vatikánu, dokument četl, ještě než byl zveřejněn. Bohužel se ukázalo, že k ničemu takovému nedošlo a dokument nebyl s nikým kompetentním konzultován.

A já se ptám, proč? Opravdu rétorice papeže Františka nerozumím. Modlím se za Svatého Otce pravidelně a moc bych si přála, aby spíše sjednocoval, než rozděloval.

Amen. 

Josephine