ČTVRTEK 20.12.


Výtej...

Teď když se přibližují Vánoce, stejně jako na Velikonoce můžete v kostele vidět mnohem více lidí, než přes rok. Babičky s dětmi, co se jdou podívat na kývajícího černouška a nebo na jesličky, lidi co hledají klid a nebo si jen jdou poslechnout koledy.

Co dnes?

Mějme na srdci všechny, kdo hledají a možná o tom ani neví. Modleme se za ty, co mají srdce otevená. Když vám někdo zasedne vaše místo v lavici, mějte trpělivost a prostě si najděte jiné místo.

Modlitba:

Antifona - Davidova vláda

Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře, když ty zavřeš, nikdo už neotevře: přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě a ve stínu smrti!
O Clavis David, et sceptrum domus Israel; claudis, et nemo aperit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.

PS: Dnes se vracím ze Španělska, vynasnažím se dodat článek, ale mějte se mnou trpělivost. :)