ČTVRTEK 13.12.

Sv. Lucie

Jméno Lucie pochází z latinského slova "lux", což znamená světlo. Lucie, je tedy "zářící". Svatá Lucie je patronkou nevidomých. Údajně své oči nechala poslat jednomu italskému aristokratovi, který se jí dvořil a řekl jí, že jsou to právě její oči, co ho přitahuje. Své věno rozdala chudým a až do smrti zůstala věrná Bohu.


Co dnes?

Umíte si představit život bez zraku? Nikdy si nepřečíst knihu, nevidět jedoucí auto, nepoznat toho, kdo stojí před vámi. Tohle je realita lidí se zrakovým postižením. Buďme vděční za tak obrovský dar, jakým je zrak.

Znáte někoho zrakově postiženého? Věnujte mu dnešní modlitbu! Zkuste se dnes zaměřit na to, jaké jsou věci na omak. Věci z vašeho každodenního života, kterým už ani nevěnujete pozornost.

https://svetluska.rozhlas.cz/jak-muzete-pomoci-7601392

Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa." Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená 'Poslaný'.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. (Jan 9, 1-7)

Modlitba:

Být světlem pro druhé, to nemá být úkolem jen pro světlušky, ale pro každého křesťana. V životopise je nápověda jak na to. A pro vlastní život, udělám konkrétní rozhodnutí ještě dnes.

Vyslyš, Bože, naše prosby a na přímluvu svaté panny a mučednice Lucie, jejíž zrození pro nebe dnes slavíme, dej, ať se Tvá sláva zjeví i na nás. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen